இல்லம் / குறிச்சொற்கள் AfNOGx + Dakarx + workshopx + Chixx 87